Frozen

Gyuhi/Warabimochi/Rice cakes

Gyuhi (Red/Green)

Gyuhi (White)

Gyuhi (Natural Colored Red/ Green)

Gyuhi Filling White

Gyuhi Crepe White 12cm Square

Gyuhi Crepe Red 12cm Square

Gyuhi Crepe Uji-Matcha 12cm Square

Gyuhi Crepe White 8cm Square

Kinako Warabi Mochi

Matcha Kinako Warabimochi

Kokuto Warabi Mochi

Yawaraka Yakime Mochi (18g)

Yawaraka Yakime Mochi (35g)

Shiratama/Dumplings

Shiratama 500

Beni Shiratama

Matcha Shiratama

Shiratama Dango

Yomogi Dango

Futatsu Dama Toasted Kushi Dango

Futasu Dama Yomogi Dango

Others

Petit Taiyaki (Cream)

Petit Taiyaki (Hokkaido Adzuki)

Uji-Matcha Pudding

Frozen Satuma no imo-yokan

Uji-Matcha Mousse

Dorayaki No Kiji