MENU

Ambient

An/Zenzai

Zenzai 150G

Hokkaido Yudeadzuki

Anmitsu

Tsubutsubu Ichigo Mitsu

Okinawa Kokuto Syrup

Tokuse Kuromitsu Portion

Kuromitsu

Wa-Café No Anmitsu

Mitsu

Okinawa Kuromitsu Spout Pak

Uji-Matcha Mitsu Spout Pak

Kuromitsu Spout Pak

Tokusen Matcha Mitsu

Tokusen Kuromitsu

Mitarashi No Tare Spout Pak

Monaka

Mochigome Monaka Heart-Shaped Pink

Mochigome Monaka Square

Mochigome Monaka Round

Monaka No Kiji

Mizu warabi mochi®️

Mizuwarabi Mochi Shizuku Kuromitsu Kinako Set

Mizuwarabi Mochi Shizuku

その他

Hokkaido Milk Pudding